Μενού

Πιστοποιήσεις


Πιστοποιητικό ιχνηλασιμότητας κατά ISO 22005:2007


Πιστοποιητικό AGRO σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 και AGRO 2-2 (3η Έκδοση)


Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EΛOT EN ISO 22000 : 2018


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Μουζάκι Τριφυλίας, ΤΚ 24400

Τηλέφωνο
27630 41110-41376

Email
asmouzakioumes@gmail.com

© 2021 Α.Σ. Μουζακίου