Μενού

Ιστορικό του Συνεταιρισμού


Ο Αγροτικός Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Μουζακίου με τη σημερινή του ονομασία ιδρύθηκε στις 27/9/1982 και έχει έδρα στο χωριό Μουζάκι του δήμου Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Τα μέλη του καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή του Μουζακίου και δραστηριοποιείται παραδοσιακά στην παραγωγή και εμπορία ελαιολάδου. Τα εγγεγραμμένα φυσικά μέλη του ΑΕΣ Μουζακίου ανέρχονται σήμερα σε πενήντα (50).

Ο ΑΕΣ Μουζακίου έχει προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τον Ν.4015/ΦΕΚ210/Α/21-9-2011 και τον Ν.4384/ΦΕΚ78/Α/26.04.2016 για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις. Είναι ενήμερος συνεταιρισμός, μέλος του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων.


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Μουζάκι Τριφυλίας, ΤΚ 24400

Τηλέφωνο
27630 41110-41376

Email
asmouzakioumes@gmail.com

© 2021 Α.Σ. Μουζακίου