Μενού

Οι Δραστηριότητες του Συνεταιρισμού


Κύρια δραστηριότητα του Συνεταιρισμού είναι η λειτουργία του ελαιοτριβείου και η εμπορία του παραγόμενου ελαιολάδου προς όφελος των παραγωγών του. Ο Συνεταιρισμός χάρη στις συνεχείς προσπάθειες της Διοίκησης και των μελών του έχει κατορθώσει να συγκεντρώνει και να εμπορεύεται για λογαριασμό των παραγωγών, μεγάλο μέρος της παραγωγής τους.

Ο ΑΕΣ Μουζακίου συντονίζει την συγκομιδή του ελαιοκάρπου των μελών του, προσφέρει υπηρεσίες άλεσης του ελαιοκάρπου και παραγωγής ελαιολάδου, συλλέγει το παραχθέν ελαιόλαδο και το αποθηκεύει σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες δεξαμενές.

Επίσης, ο Συνεταιρισμός για την επίτευξη των καταστατικών των σκοπών και στόχων λαμβάνει πρωτοβουλίες και αναπτύσσει παράπλευρες δραστηριότητες για την υποστήριξη, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ελαιοπαραγωγών – μελών του. Απώτερος στόχος των δραστηριοτήτων αυτών είναι η βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου, ο περιορισμός του κόστους παραγωγής, η επαναδραστηριοποίηση νέων παραγωγών, η προστασία του περιβάλλοντος και η διαφύλαξη του ιδιαίτερου φυσικού κάλους της ευρύτερης περιοχής.


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Μουζάκι Τριφυλίας, ΤΚ 24400

Τηλέφωνο
27630 41110-41376

Email
asmouzakioumes@gmail.com

© 2021 Α.Σ. Μουζακίου