Μενού

Εγκαταστάσεις – υλικοτεχνική υποδομή


Ο ΑΕΣ Μουζακίου διαθέτει σύγχρονο ελαιοτριβείο στο Μουζάκι του Δήμου Τριφυλίας, το οποίο διαθέτει χώρο ελαιοτρίβησης, χώρους δεξαμενισμού και αποθήκευσης ελαιολάδου, χώρο αναμονής πελατών, αποδυτήρια προσωπικού και χώρο γραφείου.

Το ελαιοτριβείο είναι εγκατεστημένο σε ιδιόκτητο γήπεδο συνολικού εμβαδού 1.000m2. Οι κτιριακές υποδομές έχουν εμβαδόν περί τα 350m2 συμπεριλαμβανομένου του χώρου δεξαμενισμού.

Διαθέτει μία γραμμή παραγωγής πραγματικής δυναμικότητας επεξεργασίας 3,2 τόνων ελαιοζύμης ανά ώρα. Η γραμμή παραγωγής περιλαμβάνει χοάνη τροφοδοσίας με αναβατόριο εισαγωγής ελαιοκάρπου, αποφυλλωτήριο, πλυντήριο, σπαστήρα, σύστημα 6 μαλακτήρων, οριζόντιο διαχωριστήρα (decanter), και κάθετο διαχωριστήρα. Το ελαιοτριβείο λειτουργεί διφασικά. Ο όγκος της ετήσιας παραγωγής κυμαίνεται τα τελευταία χρόνια σε περίπου 400 τόνους.

Η δεξαμενική ικανότητα του συνεταιρισμού ανέρχεται σε περίπου 170 τόνους ελαιολάδου. Υπάρχουν δεξαμενές με τις εξής χωρητικότητες:

  • Μια δεξαμενή των 50 τόνων
  • Δύο δεξαμενές των 40 τόνων
  • Μια δεξαμενή των 15 τόνων
  • Μια δεξαμενή των 10 τόνων
  • Δυο δεξαμενές των 5 τόνων
  • Μια δεξαμενή των 7 τόνων

Η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και η πυρήνα πωλείται σε ιδιώτες.

Εκτός του οικοπέδου του ελαιοτριβείου, ο ΑΕΣ Μουζακίου διαθέτει εντός του χωριού οίκημα εμβαδού 120 m2 περίπου που χρησιμοποιείται ως αποθήκη για τις ανάγκες του συνεταιρισμού καθώς και οίκημα γραφείων στο κέντρο του χωριού.


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Μουζάκι Τριφυλίας, ΤΚ 24400

Τηλέφωνο
27630 41110-41376

Email
asmouzakioumes@gmail.com

© 2021 Α.Σ. Μουζακίου