Μενού
< Επιστροφή

9.05.2022

Διαχείριση κενών συσκευασιών, συντήρηση Μ.Α.Π., παρασκευή ψεκαστικού διαλύματος

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς που συμμετέχουν στην Οργάνωση Παραγωγών Ελαιολάδου του ΑΕΣ Μουζακίου αναφορικά με τη διαχείριση των κενών συσκευασιών έπειτα από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, την συντήρηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας και την παρασκευή ψεκαστικού διαλύματος πριν και μετά την εφαρμογή των φαρμάκων.

Επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα που παρέχουν αναλυτικές οδηγίες για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Αρχικά, όσον αφορά τη διαχείριση των κενών συσκευασιών, οι οδηγίες που παρέχονται αφορούν το ξέπλυμα τους ανάλογα και με το είδος του φαρμάκου το οποίο ήταν αποθηκευμένο αλλά και την κατάλληλη απομάκρυνση τους.

Επιπλέον, σχετικά με τα Μ.Α.Π., οι οδηγίες συνδέονται με τον καθαρισμό τους αλλά και την ατομική υγειηνή που πρέπει να ακολουθεί ο κάθε παραγωγός μετά την διαδικασία του καθαρισμού.

Τέλος, οι οδηγίες που σχετίζονται με την παρασκευή ψεκαστικού διαλύματος αναφέρονται σε διάφορες συστάσεις που πρέπει να ακολουθούνται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων από τον παραγωγό. Είναι σημαντική η προστασία μέσω των Μ.Α.Π. καθώς και η κατάλληλη εφαρμογή ανάλογα την ώρα και τις καιρικές συνθήκες. Ο τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού αναγράφεται αναλυτικά.

ΣΔ-05-01_Διαχείριση κενών συσκευασιών 06.05.22

ΣΔ-05-01_Συντήρηση-ΜΑΠ-06.05.22

ΣΔ-05-01 Παρασκευή ψεκαστικού 06.05.22


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Μουζάκι Τριφυλίας, ΤΚ 24400

Τηλέφωνο
27630 41110-41376

Email
asmouzakioumes@gmail.com

© 2021 Α.Σ. Μουζακίου